קורס פתיחה

להיפתח צריכים רק במקרה אחד - אם מרגישים צורך חיוני בזה. להיפתח לצורך ניסיון ולאחר מכן לצפות מה יקרה, לא מומלץ בהחלט.
"פתיחה" מציעה הזדמנויות ומגלה את יכולתו של אדם. אדם פתוח צריך לחיות  לפי אינפורמציה,  להשתמש ביכולת שלו, ולפתח את היכולות שלו. הכרה עצמית ודרך לשלמות - היא העבודה של הנשמה.
לא  לתת לנשמה לעבוד לאחר "פתיחה" - חטא.
קודם לראות ולאחר מכן לעצום עיניים – חטא.  אבל גם לחיות בחשכת הבערות  - זאת טעות חמורה, שעבורה צריך לשלם כמו עבור חטאים.
בחר! יש לך את הזכות לבחור

   תוכנית לימודים של הקורס :

• היכרות עם מבנה היקום.
• חוקי יסוד של החיים.
• פתיחת חמישה מרכזים חדשים לקבלה ולהעברת אנרגיות של קוסמוס.
• פתיחת חוקי וידע של נשמה.
• שחזור
 ובנית יחסים עם מדריכים, ממונים ומורים עליונים.
• קבלת ועיבוד אינפורמציה.

• פתיחת אינדיבידואליות וכוח פנימי


שיעורים עיוניים - אנה קוגן.
שיעורים מעשים - מיכאל קוגן.
  
בנוסף התלמידים מקבלים חומרים נוספים 
בדואר אלקטרוני: תרשימים וטבלאות

 

 

          אורך הקורס  

 

           רמה ראשונה: 10 שיעורים עיוניים + 5 שיעורים מעשים

   rרמה שנייה: 8 שיעורים עיוניים + 2 שיעורים מעשים.
רמה שלישית: 5 שיעורים עיוניים  3 שיעורים מעשים

    סוגי הפתיחה:

    • פתיחה  אינדיבידואלית

       

  פתיחה משפחתית •    

        לילדים כנוסף להורים ללא תשלום      

 

הרשמה רק לאחר ראיון.

הרשמה לראיון.

 

למעלה