סרטים מומלצים

  The Secret  הסוד


   ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 2006

 Drew Heriot :בימוי

           אורך: 01:30:00

 

  What The Bleep Do We Know!? Down the Rabbit Hole

 

  ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 2006

William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente :בימוי

            אורך: 02:34:20

 

   The  Moses  Code  קוד משה

 

ארץ: ארה"ב

        שנת יציאה: 2008

  James F.Twyman  :בימוי

            אורך: 01:00:37

 

 The Opus אופוס

 

ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 2008

Douglas Vermeeren :בימוי

            אורך: 01:10:38

 

The Living Matrix: The Science of Healing

הסרט על המדע החדש של הריפוי

 

ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 2009

Greg Becker :בימוי

            אורך: 01:23:52

  Illusion and Reality

 

ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 2008

Gregg Braden :בימוי

            אורך: 01:23:52

  Home

תרגום לאנגלית

  ארץ: צרפת

             שנת יציאה: 2009

  Yann Arthus-Bertrand:בימוי

            אורך: 01:29:33

  Zeitgeist  רוח הזמן

תרגום לעברית

    Peter Joseph :בימוי

 

Zeitgeist 2:  Addendum  (2008)

Zeitgeist  3:  Moving forward (2011)

  The Silent Scream

 

ארץ: ארה"ב

             שנת יציאה: 1983

  Bernard N. Natanson :בימוי

            אורך: 00:27:16