מהי הפתיחה

פרח

 

פתיחה - כחלק מתהליך של הכרה עצמית ודרך לשלמות : פתיחת נשמה ופתיחת מרכזי הקבלה והעברת אנרגיות חדשות של קוסמוס. אדם פתוח תמיד מקבל את האינפורמציה ממדריכים ומורים עליונים

 

הנשמה של האדם צריכה להיות פתוחה. בנשמה נמצאים חוקים עליונים לצדק אלוהי. הקול הפנימי – זה הקול של הנשמה שלנו, הקול של אלוהים, הקול של מצפון. בפתיחת בן אדם אנו פותחים את נשמתו.

לפתוח את נשמה - לפתוח את מקורותיה. מקורות הנשמה - מקורות הידע, מקורות אנרגיה. תוך הפרה של חוקי אלוהים, בן אדם סוגר לעצמו מקורות של הנשמה, שולל מעצמו באנרגיות להצלת חיים, ושולל את ההזדמנות להיות בריא ומאושר

לפתוח את הנשמה - לגלות כוח פנימי, פוטנציאל ויכולות. הכוח הפנימי - זה הכוח של אהבה.
לפתוח את
הנשמה - לפתוח דרך הכרת אהבה, דרך לאלוהים, דרך לעצמו.
תוך הפרה של החוקים לצדק האלוהי, בן אדם מקטין את עצמו, הוריד את עצמו לרמה נמוכה של רוחניות, שולל את ההזדמנות  מקבלת אנרגיות של קוסמוס, סגר לעצמו את המעבר הגדול לחיים חדשים.
היום כדור הארץ מקבל אנרגיות ברמה גבוהה מאוד. כוחו של כוכב הלכת שלנו השתנה. הצ'קרות (מרכזי קבלת אנרגיות) של האדם הנוכחי מכוונות לקבלת אנרגיות של רמה נמוכה, הן לא מסוגלות להחזיק את

העומס של היום. הגיע הזמן שבן אדם ישתנה.

פתיחה - פתיחת מרכזים חדשים לקליטת והעברת האנרגיות של קוסמוס. הם נחוצים כדי לפתוח  מקורות סגורים של הנשמה. המורים העליונים שלנו הראו לנו 36 מרכזים חדשים.לרוב האנשים מספיק לפתוח רק חמישה מהם ואז נפתח חזיון פנימי, שמיעה פנימית, והוא יכול לראות ולשמוע את מנהיגיהם ומדריכים, הוא יכול לראות את העולמות דקים ולהרגיש מגע של נצח.

יש אנשים שהכוח העליון פותח להם מרכזים חדשים. אלה אנשים של רמות גבוהות של רוחניות, שיש  להם הזדמנות לשנות לא רק את חייהם אלא את חייהם של אחרים. הם בקלות מקבלים אינפורמציה, אבל, למרבה הצער, לא תמיד מוכנים לקיים אותה. המרכזים החדשים פתוחים אצלם, אבל לא עובדים במלוא העוצמה. האנשים האלה לא צריך לפתוח, הם פתוחים. להם צריך להראות את המרכזים ולהסביר כיצד הם פועלים.

כשבן אדם פותח את
נשמתו ,הוא פותח לעצמו מרכזים חדשים. בזמן שאנו פותחים את המרכזים, אנו פותחים לאדם את נשמתו. אנו נותנים לבן אדם הזדמנות להשתמש בחושים דקים ועמוקים של נשמתו, אנו פותחים את כוחו של אהבה. בניגוד לאחרים, אנו מציעים דרך התפתחות של האינדיבידואליות, דרך התפתחות של פוטנציאל פנימי ויכולות הפנימיות, ולא את הדרך הכללית של התפתחות רוחנית. בזמן שאנו פותחים מרכזים חדשים, אנו פותחים את הדרך לעתיד, הדרך לחיים חדשים של תודעה וגוף

רמות של פתיחה

הרמה הראשונה - פתיחת 12 מרכזים של תקופת האש.
מאפשרת להיות בקשר חזק עם מדריך.


הרמה השנייה - פתיחת 24 מרכזים:
12 מרכזים של תקופת האש + 12 מרכזים של בריאות רוחנית.
מאפשרת להיות בקשר עם מדריכים ומורים עליונים.


הרמה השלישית - פתיחת 36 מרכזים:
12 מרכזים של תקופת האש + 12 מרכזים של בריאות רוחנית + 12 מרכזים  של חיים חדשים.
מאפשרת לקיים את היעוד.
 


למעלה